Hlasy ohrožených dětí

Cílem projektu Hlasy ohrožených dětí je tvorba dokumentárních komiksů o osudech dětí, které z různých důvodů nemohly vyrůstat ve své původní rodině. Tyto děti, nebo dnes už dospělí lidé, se v komiksech stanou hlavními hrdiny a zároveň vypravěči. Spolu s nimi a z jejich pohledu se přeneseme do období jejich dětství a mládí, do ústavů, kterými prošli, do pěstounských rodin, internátních škol a spolu s nimi v osmnácti také ústavy opustíme. Skrze komiksy chceme obohatit diskurz o ohrožených dětech, v němž silně převládá profesionální pohled dospělých – odborníků a lidí z praxe, o pohled těch, o které se jedná – samotných ohrožených dětí.

Komiksy vyjdou na přelomu roku 2015/2016 a budou zdarma distribuovány veřejnosti.

Vznikající komiksy jsou součástí osvětové kampaně o právech dětí, realizované díky podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí

ČR v rámci MGS financovaného z Fondů EHP 2009-2014, v rámci programu CZ04 Ohrožené děti a mládež.

Na těchto stránkách budete moci také nahlížet do kuchyně tvorby komiksu – zaposlouchat se do výpovědí hrdinů, prohlédnout si fotodokumentaci míst důležitých v příbězích, dozvědět se aktuální informace o fázích naší tvorby. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.