V jiném domově

Sborníček V jiném domově představuje výbor textů ze stejnojmenné soutěže, vyhlášené v minulém roce spolkem Ašta šmé. Soutěže se se svými texty účastnili desítky dětí i dospělých z různých koutů České republiky. Všechna vyprávění mají společné téma: osudy dětí, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině. Některé příběhy nám o sobě napsaly děti z pěstounské péče, jiné děti z dětských domovů, adoptované děti, anebo také děti z výchovných ústavů. Své příběhy vyprávěli také pěstouni, anebo třeba děti rodičů, kteří vyrostli v ústavu. Sborník vytváří mozaika textů popisujících různorodé zkušenosti, které vám přiblíží svět ohrožených dětí jejich očima a život s nimi z co největší blízkosti. Sborník ilustruje Františka Loubat.

Ekomiks - V jiném domově

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Spolufinancováno za podpory Velvyslanectví USA v Praze.