O nás

Ašta šmé sdružuje osoby z prostředí sociálních věd (kulturní antropologie, etnologie, romistika) na straně jedné a umění na straně druhé (výtvarníci, ilustrátoři, scénáristé), které spojuje zájem vyjadřovat se ke společenským tématům tvořivým způsobem, a to skrze konkrétní životní příběhy, vyprávěné samotnými aktéry. Zaměřujeme se na témata jako je kulturní diverzita, sociální nerovnost, sociální minority a proces sociálního vyčleňování nebo konstruování identity. 

Posláním Ašta šmé je vyvíjet analytickou, uměleckou, kulturní a vzdělávací činnost. Doposud Ašta šmé realizovalo několik projektů, v nichž se zaměřilo především na tvorbu biografických dokumentárních komiksů. Daná témata zde byla zpracována na pozadí skutečných životních příběhů a ve významech, které jim přikládají sami aktéři. Důraz na aktérský pohled přesáhl v několika případech i do fáze samotné tvorby děl.

Ašta šmé bylo založeno v Praze dne 11. 6. 2008 a zaregistrováno na MV ČR jako občanské sdružení. V současné době je registrované jako spolek.