V jiném domově - soutěž

Ašta šmé vyhlašuje literární soutěž V jiném domově. Tématem jsou životní příběhy dětí, které z různých důvodů nevyrůstaly ve své původní rodině.

 

Cíl soutěže

Smyslem soutěže je představit široké veřejnosti rozmanité životní příběhy dětí, které mají zkušenost s ústavní výchovou, adopcí či pěstounstvím, a také příběhy a zkušenosti osob, jejichž osudy jsou s těmito dětmi spjaty. Zajímají nás zkušenosti dětí svázané s místy, kde vyrůstaly, a vzpomínky na lidi, kteří pro ně byli důležití. Zajímají nás také hlasy těch, kteří jsou těmto dětem nablízku.

 

Pro koho je soutěž určena?

Soutěž je určena pro děti, které z různých důvodů nevyrůstaly ve své původní rodině; mají zkušenost s pobytem v dětském domově nebo obdobném zařízení, žily v pěstounské rodině nebo byly adoptovány. Soutěž je určena také pro dospělé, kteří těmito dětmi dřív byli. A naposled: soutěž je určena také pro blízké těchto dětí – jejich pěstounské rodiče, sourozence a další příbuzné, kamarády, spolužáky, ale i vychovatele v DD, sociální pracovníky, učitele a další.

Soutěž není věkově omezena. Rozlišujeme dvě kategorie: děti a dospělí.

 

Téma soutěže: životní vyprávění

Děti vypráví o svém životě a o sobě: co už zažily, na co si pamatují, co mají rády, jaké jsou. Mohou vzpomínat na původní rodinu, popsat přechod do nového prostředí, sžívání s novou rodinou anebo dětským domovem. Mohou vyprávět o sobě i o svých blízkých. Vyprávění může zahrnovat celý dosavadní život dítěte, anebo jenom jeho výsek, či jednu epizodu. Ostatní účastníci soutěže píší o těchto dětech a o své zkušenosti s nimi. Mohou napsat i o sobě – jak je život s těmito dětmi změnil, co získali a co ztratili.

Oceňujeme především sdělnost a věrnost vyprávění – vaši zkušenost.

 

Jak soutěž probíhá

Soutěž vyhlašujeme 30. září 2016.

Uzávěrka soutěže je 10. ledna 2017.

Rozsah příspěvků není omezen. Doporučujeme práce v rozsahu 1–10 stran. Forma není omezena, doporučujeme povídku nebo vzpomínkové vyprávění. Příspěvky se musí držet tematicky zadání soutěže.

U každého příspěvku musí být uvedeno jméno autora, jeho věk a kontaktní údaje: mailová nebo poštovní adresa a telefon. V případě dětí uveďte jméno a kontaktní údaje na jejich kontaktní osobu, např. rodiče nebo vychovatele.

Příspěvky zasílejte poštou nebo elektronicky na adresu:

Ašta šmé, z. s.
Žitomírská 39
101 00 Praha 10

astasme@hotmail.com

Odborná porota vybere v lednu 2017 nejlepší příspěvky a informuje jejich autory. Vybrané příběhy budou ve spolupráci editora a autora připraveny k publikování. Vyjdou v ilustrované knižní publikaci na jaře 2017. Vítězní autoři obdrží výslednou publikaci a další věcné dary. Identita tvůrce i postav může zůstat na přání autora veřejnosti skryta.

pravidla soutěže ke stažení (pdf)

 

Ašta šmé vyhlašujeme soutěž v rámci projektu Hlasy ohrožených dětí, podpořeném grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.