Lidé

MARKÉTA HAJSKÁ
Jednatelka sdružení

Vystudovala sociální antropologii na FHS UK. Pracovala v různých výzkumných, rozvojových a vzdělávacích projektech. Je spoluautorkou komiksové trilogie O přibjehi a autorkou odborných článků a výzkumných zpráv. V současnosti také vyučuje na  FF UK. 

marketa.hajska@gmail.com

 

MÁŠA BOŘKOVCOVÁ
Členka sdružení

Absolvovala obor romistika na FF UK, kde potom i působila. Je spoluautorkou komiksové trilogie O přibjehi a autorkou odborné monografie Romský etnolekt češtiny a dalších odborných textů. 

masa.borkovcova@seznam.cz

 

VOJTĚCH MAŠEK
Člen sdružení

Komiksový scénárista a výtvarník. Člen Monstrkabaretu  Freda Brunholda a spoluautor řady komiskových knih (Sloni v Marienbadu, Za vším hledej doktora Ženu a Poslední chobotango., Pandemonium, Chyba, Ve stínu šumavských hvozdů, Češi 1952: Jak Gottwald zavraždil Slánského a další), stripů, divadelních a filmových scénářů.  V rámci činnosti pro Ašta šmé byl spoluautorem komiksové trilogie O přibjehi. 

maschek@seznam.cz

 

SAŠA UHLOVÁ
Revizorka sdružení

Vystudovala romistiku, zabývala se problematikou dopadů ekonomické transformace na městské i venkovské komunity romského obyvatelstva. Publikovala příspěvky ve sbornících a časopisech mj. na témata romské problematiky, postavení žen ve společnosti a multikulturního dialogu. Nyní pracuje jako redaktorka Deníku Referendum. 

lubni.pativali@seznam.cz

 

ADÉLA LÁBUSOVÁ
Členka sdružení

Mgr. Adéla Lábusová je absolventka romistiky a etnologie na FF UK, působí jako antropoložka, lektorka a výzkumnice. Dlouhodobě se věnuje problematice inkluzivního školství a problematice integrace menšin. 

labusova@seznam.cz