Fostering

Proces zprostředkování pěstounské péče:

 1. Obecné pojednání o procesu zprostředkování
  http://www.mpsv.cz/cs/14502

 2. Žádost o zařazení do evidence uchazečů
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/14259/zadost_zarazeni_210113.pdf

 3. Dotazník – příloha k žádosti o zařazení do evidence uchazečů
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/15308/dotaznik_NRP.pdf

 4. Posuzování zdravotního stavu pro účely náhradní rodinné péče
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/16138/postup_2013_47924-72.pdf