Pěstounství

Co mají pěstouni vědět?

Nabízíme předvýběr nejlepších manuálů, které vám pomohou proniknout do tématu pěstounství. Doporučujeme především manuály Střediska náhradní rodinná péče, organizací Velký vůz sever a Rozum a cit.

 

http://www.nahradnirodina.cz/publikace_a_texty_strediska_nrp

 • Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka

 • Základní informace o náhradní rodinné péči

 • Zdravotně znevýhodněné dítě v náhradní rodinné péči

 • Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči

 • Přípravy pro budoucí náhradní rodiče (metodika)

 • Zvykáme si jeden na druhého aneb nová náhradní rodina v procesu adaptace

 

http://www.velkyvuz-sever.cz/?page_id=1614

 • Vedení rozhovoru s dítětem

 • Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou

 • Přechod dítěte z rodiny do alternativní péče

 • Průvodce dítěte pěstounskou péčí (komiks)

 

http://www.rozumacit.org/zs/prirucky_a_publikace.php

 

Proces zprostředkování pěstounské péče:

 1. Obecné pojednání o procesu zprostředkování
  http://www.mpsv.cz/cs/14502

 2. Žádost o zařazení do evidence uchazečů
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/14259/zadost_zarazeni_210113.pdf

 3. Dotazník – příloha k žádosti o zařazení do evidence uchazečů
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/15308/dotaznik_NRP.pdf

 4. Posuzování zdravotního stavu pro účely náhradní rodinné péče
  http://www.mpsv.cz/files/clanky/16138/postup_2013_47924-72.pdf