Dokumentární filmy

Adopce: Konkurz na rodiče.

Alice Nellis popisuje proces adopce na příkladu několika manželských párů od počátečního administrativního kolečka, prvního setkání s dítětem i další sžívání s ním. V dokumentu zároveň vystupují i rodiny, jejichž adoptivní děti už vyrostly a poskytují cenný pohled na adopci také z širší perspektivy. Česká republika, 2014.

http://www.csfd.cz/film/343182-adopce-konkurz-na-rodice/prehled/

 

Děti bez lásky [film]. Režie Kurt Golberger. Československo, 1963

Dokument začíná rozhovory Zdeňka Matějčka s dětmi a mladými dospělými, jejichž anamnéze figuruje citová deprivace. Tu pak Matějček ukazuje v hlavní části dokumentu na srovnání vývoje dětí v kojeneckém ústavu s dítětem v harmonické rodině. Česká široká veřejnost tak už v 60. letech věděla, co je citová deprivace a byla seznámena s jejími systémovými příčinami. Bohužel, dokument je aktuální dodnes.

https://www.youtube.com/watch?v=iLjHAP9Cho4

 

V nejlepším zájmu dítěte, Český žurnál. Linda Kallistová Jablonská, 2016

Tématem dokumentu je péče o ohrožené děti v kojeneckém věku. Proti sobě stojí vstupy z kojeneckých ústavů s odlidštěným jazykem tamních odborníků a vstupy z útulných domácností se stále chovanými miminky u pěstounů na přechodnou dobu. Nahlédneme skrze to také do debaty o systému péče o ohrožené děti.

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10408111009-cesky-zurnal/215562262600004-v-nejlepsim-zajmu-ditete